پیدا

مهلت شرکت در دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس تا ۲۰ داد تمدید شد

درخواست حذف اطلاعات

ø¬ùˆø§ø¯ ù ø­ù ø¯ø²ù ø§ù†ùŠ دبیر دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس، از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این کنگره تا ۲۰ داد ماه خبر داد و گفت: این تمدید به درخواست جمع بسیاری از شعرای محترم کشور به منظور خلق آثار بهتر به لحاظ کمی و کیفی درنظر گرفته شد.