پیدا

نشست نقد کتاب قدرت خواندن از سقراط تا توییتر

درخواست حذف اطلاعات

ù¾ùˆø³øªø± ù†ø´ø³øª ù†ù‚ø¯ ø®ùˆø§ù†ø¯ù† نشست نقد و بررسی کتاب «قدرت خواندن از سقراط تا توییتر» با همکاری مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و شه ی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود.