پیدا

دیدار مدیران کل کتابخانه های عمومی و هلال احمر اسان رضوی

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اسان رضوی، همزمان با هفته هلال احمر و در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی و هلال احمر اسان رضوی را ارهای همکاری دو اداره کل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.