پیدا

حضور ۱۷۸ کتابدار منتخب در کارگاه های مهارت افزایی

درخواست حذف اطلاعات

ù ùŠø±ø¹ø¨ø¯ø§ù„ù„ù‡ùŠ سید باقر میرعبداللهی از ب ایی ۲ کارگاه آموزشی «لذت خواندن رمان» و «آشنایی با حوزه نشر ادبیات کودک و نوجوان» برای ۱۷۸ نفر از کتابداران منتخب از کتابخانه های عمومی سراسر کشور خبر داد.